KIES JE TAAL

Streamlight-beleid met betrekking tot inzendingen van uitvinders

Zoals vermeld in STREAMLIGHTs Privacyverklaring, streamlight kan de privacy van materialen die via internet naar haar worden verzonden niet garanderen. Daarom wordt alles wat via haar website naar STREAMLIGHT wordt verzonden (bijv. feedback, productideeën, marketingideeën, opmerkingen, suggesties en dergelijke) beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Bovendien wordt STREAMLIGHT geacht bevoegd te zijn om dergelijke informatie openbaar te maken, te publiceren en te exploiteren voor enig gebruik of voor enig doel zonder enige verplichting jegens de partij die de inzending doet, geldelijk of anderszins. Dat gezegd hebbende, STREAMLIGHT heeft een specifieke procedure voor het ontvangen en verwerken van externe suggesties en ideeën zoals hieronder bepaald.

Als een toonaangevende fabrikant van zaklampen en aanverwante apparatuur die in zowel de publieke als de private sector wordt gebruikt door particuliere klanten, wetshandhaving, brandweerlieden, het leger en anderen, dienen veel mensen ideeën in voor onze overweging. Het is vaak onze ervaring dat veel ingediende ideeën eerder zijn voorgesteld, gepatenteerd door STREAMLIGHT of anderen, of momenteel in ontwikkeling zijn binnen STREAMLIGHT. Wij zijn van mening dat de Amerikaanse octrooiwetgeving de beste manier biedt om niet alleen de belangen van STREAMLIGHTs met betrekking tot het ongevraagd indienen van ideeën eerlijk en adequaat te beschermen, maar ook de belangen van de indieners. Om verwarring of misverstanden te voorkomen, zal STREAMLIGHT daarom, om verwarring of misverstanden te voorkomen, de indiening van enig idee waarvoor geen niet-voorlopig gebruiks- en /of ontwerpoctrooi is uitgegeven, niet accepteren, beoordelen, evalueren, bespreken of overwegen op welke manier dan ook, zonder de uitvoering van de Overeenkomst die enige geheimhoudingsplicht afwijst. Hieronder vindt u een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst. Houd er rekening mee dat een dergelijke inzending niet zal worden getoond, gekopieerd, gedistribueerd naar of verstrekt op welke manier dan ook aan streamlight management, ingenieurs of andere werknemers. John C. Gregory, Jr., STREAMLIGHTs General Counsel en Intellectual Property Manger, zal schriftelijk contact met u opnemen als STREAMLIGHT ervoor kiest om uw inzending te beoordelen en u een overeenkomst verstrekt met betrekking tot de algemene voorwaarden op grond waarvan STREAMLIGHT ermee instemt om een dergelijke verdere beoordeling uit te voeren. Geen enkele andere STREAMLIGHT-medewerker heeft de bevoegdheid om dergelijke inzendingen te ontvangen of te verwerken.

Download de voorbeeldovereenkomst (Adobe Acrobat vereist)

 

TELEFOON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAX

1-800-220-7007
1-610-631-0712