WYBIERZ SWÓJ JĘZYK

Opcje serwisowe

Od ponad 50 lat zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem w Streamlight. Mając to na uwadze, oto opcje serwisowe dla Twojego produktu Streamlight:


Streamlight® Ograniczona dożywotnia gwarancja


Streamlight gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad przez cały okres użytkowania, z wyjątkiem baterii i żarówek, nadużyć i normalnego zużycia*. Naprawimy, wymienimy lub zwrócimy cenę zakupu tego produktu, jeśli uznamy, że jest wadliwy. Ta ograniczona dożywotnia gwarancja nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, przełączników i elektroniki, które są objęte 2-letnią gwarancją wraz z dowodem zakupu.

JEST TO JEDYNA GWARANCJA, WYRAŻONA LUB DOROZUMIANA, W TYM WSZELKA GWARANCJA WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE, Z WYJĄTKIEM GDY TAKIE OGRANICZENIE JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO.

Możesz mieć inne szczególne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

Twój konkretny produkt Streamlight może mieć inną gwarancję, która obowiązywała w momencie zakupu. Prosimy o przedstawienie dowodu zakupu podczas rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego. Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz rozpatrzyć reklamację gwarancyjną, zapoznaj się z nią Często zadawane pytania dotyczące Streamlight Sekcję zawierającą lokalizacje i informacje o najbliższym centrum serwisowym Streamlight, w tym informacje o fabryce.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gwarancji produktu lub usługi Streamlight, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem 800-523-7488 / 610-631-0600.

*Serie Sidewinder i Sidewinder Compact oraz KeyMate USB nie są objęte ograniczoną dożywotnią gwarancją.

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAKS

1-800-220-7007
1-610-631-0712