WYBIERZ SWÓJ JĘZYK

Zastrzeżenie dotyczące tłumaczenia

Witryna Streamlight® została przetłumaczona dla Twojej wygody przy użyciu zarówno tłumaczenia ludzkiego, jak i maszynowego. Podjęto rozsądne wysiłki, aby zapewnić dokładne tłumaczenie. Tłumaczenia są dostarczane jako usługa dla użytkowników witryny Streamlight i są dostarczane „tak jak są”. Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do dokładności, rzetelności lub poprawności jakichkolwiek tłumaczeń wykonanych z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, Flash itp.) mogą nie zostać dokładnie przetłumaczone ze względu na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Oficjalnym tekstem jest angielska wersja strony. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z dokładnością informacji zawartych w przetłumaczonej witrynie, należy zapoznać się z angielską wersją witryny, która jest wersją oficjalną.

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAKS

1-800-220-7007
1-610-631-0712