WYBIERZ SWÓJ JĘZYK

Zasady Streamlight dotyczące zgłoszeń inventor

Jak stwierdzono w STREAMLIGHTs Oświadczenie o polityce prywatności, STREAMLIGHT nie może zagwarantować prywatności jakichkolwiek materiałów przesyłanych do niego przez Internet. W związku z tym wszystko, co jest przekazywane do STREAMLIGHT za pośrednictwem jego strony internetowej (np. opinie, pomysły na produkty, pomysły marketingowe, komentarze, sugestie i tym podobne) będzie uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Ponadto firma STREAMLIGHT będzie uważana za upoważnioną do ujawniania, publikowania i wykorzystywania takich informacji do dowolnego użytku lub w dowolnym celu bez żadnych zobowiązań wobec strony składającej zgłoszenie, pieniężnych lub innych. To powiedziawszy, STREAMLIGHT ma specjalną procedurę otrzymywania i przetwarzania zewnętrznych sugestii i pomysłów, jak przewidziano poniżej.

Jako wiodący producent latarek i powiązanego sprzętu używanego zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym przez klientów detalicznych, organy ścigania, strażaków, wojsko i inne, wiele osób zgłasza pomysły do rozważenia. Często z naszego doświadczenia wynika, że wiele zgłoszonych pomysłów zostało wcześniej zaproponowanych, opatentowanych przez STREAMLIGHT lub innych, lub może być obecnie opracowywanych w ramach STREAMLIGHT. Uważamy, że amerykańskie prawo patentowe zapewnia najlepsze środki do sprawiedliwej i odpowiedniej ochrony nie tylko interesów STREAMLIGHTs w odniesieniu do niezamówionego zgłaszania pomysłów, ale także interesów zgłaszających. W związku z tym, aby uniknąć nieporozumień lub nieporozumień, spółka STREAMLIGHT nie będzie akceptować, przeglądać, oceniać, omawiać ani rozważać w jakikolwiek sposób przedłożenia jakiegokolwiek pomysłu, dla którego nie wydano nietymczasowego patentu użyteczności i/lub wzoru, w przypadku braku wykonania Umowy zrzekającej się jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności. Próbka takiej umowy znajduje się poniżej. Należy pamiętać, że żadne takie zgłoszenie nie będzie pokazywane, kopiowane, rozpowszechniane ani dostarczane w żaden sposób kierownictwu STREAMLIGHT, inżynierom ani innym pracownikom. John C. Gregory, Jr., Główny Radca Prawny STREAMLIGHTs i Menedżer ds. Własności Intelektualnej, skontaktuje się z Tobą na piśmie, jeśli STREAMLIGHT zdecyduje się przejrzeć Twoje zgłoszenie i dostarczy Ci umowę dotyczącą warunków, zgodnie z którymi STREAMLIGHT zgodzi się przeprowadzić taką dalszą weryfikację. Żaden inny pracownik STREAMLIGHT nie jest uprawniony do otrzymywania lub przetwarzania zgłoszeń tego rodzaju.

Pobierz przykładową umowę (wymagany program Adobe Acrobat)

 

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAKS

1-800-220-7007
1-610-631-0712