VÄLJ DITT SPRÅK

Översättningsfriskrivning

Streamlight® webbplatsen har översatts för din bekvämlighet med både mänsklig och maskinell översättning. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Streamlight-webbplatsen och tillhandahålls "i befintligt skick". Ingen garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstått, lämnas beträffande riktigheten, tillförlitligheten eller riktigheten av översättningar gjorda från engelska till något annat språk. En del innehåll (som bilder, videor, Flash, etc.) kanske inte är korrekt översatta på grund av begränsningarna i översättningsprogramvaran.

Den officiella texten är den engelska versionen av webbplatsen. Eventuella avvikelser eller skillnader som skapas i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig verkan för efterlevnad eller verkställighetsändamål. Om några frågor uppstår relaterade till riktigheten av informationen på den översatta webbplatsen, se den engelska versionen av webbplatsen som är den officiella versionen.

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAX

1-800-220-7007
1-610-631-0712