VÄLJ DITT SPRÅK

Streamlight-policy angående uppfinnarbidrag

Som det står i STREAMLIGHTs Sekretesspolicy, STREAMLIGHT kan inte garantera integriteten för något material som överförs till det över internet. Allt som sänds till STREAMLIGHT via dess webbplats (t.ex. feedback, produktidéer, marknadsföringsidéer, kommentarer, förslag och liknande) ska därför betraktas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Dessutom ska STREAMLIGHT anses auktoriserat att avslöja, publicera och utnyttja sådan information för vilken användning som helst eller för vilket ändamål som helst utan någon skyldighet gentemot parten som gör inlämningen, ekonomiskt eller på annat sätt. Som sagt, STREAMLIGHT har en specifik procedur för att ta emot och bearbeta externa förslag och idéer enligt nedan.

Som en ledande tillverkare av ficklampor och relaterad utrustning som används i både den offentliga och privata sektorn av detaljhandelskunder, brottsbekämpning, brandmän, militären och andra, lämnar många individer in idéer för vår övervägande. Det är ofta vår erfarenhet att många inlämnade idéer tidigare har föreslagits, patenterats av STREAMLIGHT eller andra, eller kan vara under utveckling inom STREAMLIGHT. Vi tror att USA:s patentlag ger det bästa sättet att på ett rättvist och adekvat sätt skydda inte bara STREAMLIGHTs intressen när det gäller oönskat inlämnande av idéer, utan även insändarens intressen. För att undvika förvirring eller missförstånd kommer STREAMLIGHT därför inte att acceptera, granska, utvärdera, diskutera eller på något sätt överväga inlämning av någon idé för vilken ett icke-provisoriskt bruks- och/eller designpatent inte har utfärdats, frånvarande genomförandet av avtalet som frånsäger sig all tystnadsplikt. Ett exempel på ett sådant avtal finns nedan. Observera att sådana bidrag inte kommer att visas, kopieras, distribueras till eller tillhandahållas på något sätt till STREAMLIGHTs ledning, ingenjörer eller andra anställda. John C. Gregory, Jr., STREAMLIGHTs chefsjurist och chef för immateriella rättigheter, kommer att kontakta dig skriftligen om STREAMLIGHT skulle välja att granska ditt bidrag och förse dig med ett avtal om villkoren enligt vilka STREAMLIGHT skulle gå med på att genomföra sådan ytterligare granskning. Ingen annan STREAMLIGHT-anställd har behörighet att ta emot eller behandla inlämningar av denna karaktär.

Ladda ner exempelavtalet (Adobe Acrobat krävs)

 

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAX

1-800-220-7007
1-610-631-0712