VÄLJ DITT SPRÅK

TEN-TAP®-programmering för flexibla belysningsalternativ

TIO-TAP® Programmering för flexibla belysningsalternativ

Streamlight gör våra ficklampor för en mängd olika applikationer, men vi förstår att alla inte vill ha samma ljusalternativ. Gillar du de flesta funktionerna i en ficklampa, men inte de förinställda programmen? Nu med vår TEN-TAP® Programmering, du kan programmera om ljuset från standardalternativet. Omprogrammering är lätt och kan göras var som helst– med bara några snabba tryck på knappen kan du ändra belysningen så att den passar dina behov och hur du’ kommer att använda den.

Med de lamporna som har TEN-TAP® Programmering, du kan välja mellan tre program som användaren kan välja [Till exempel: Hög/Strobe/Låg (fabriksinställning); Endast hög; och Låg/Hög.] Programmeringsalternativen kommer att variera beroende på vilken ljusmodell du har, så se produktinformationen och instruktionerna för information.  

ALLMÄN DRIFT

Vissa Streamlight ficklampor har en programmerbar strömbrytare med momentan drift (lätt tryck eller tryck) och konstant på drift (tryck tills det klickar). Lampor levereras från fabriken i standardprogrammet.

Som ett exempel, för att slå på varje belysningsläge i ProTac® HL’ s standardprogram:

  • Hög: Tryck och håll; klicka för att låsa på; klicka igen för av
  • Blixt: Snabbt dubbeltryck (inom 0,4 sekunder) och håll ned; klicka för att låsa på; klicka igen för av
  • Låg: Snabbt trippeltryck (inom 0,4 sekunder per tryck) och håll ned; klicka för att låsa på; klicka igen för av

För specifik information om din lampa’ s TEN-TAP® Programmering, se instruktionerna som medföljer din lampa.

ATT ÅTKOMMA ANDRA PROGRAM

Med lampor med TEN-TAP® programmerbar strömbrytare kan du välja ett av tre olika program för att möta dina behov av belysningsapplikation. För att byta till nästa program, med start från“ Av” tryck på knappen snabbt 9 gånger (inom 0,4 sekunder per tryckning) och håll den nedtryckt den tionde gången. Fortsätt att hålla in strömbrytaren tills lampan släcks (cirka 1 sekund), och släpp sedan strömbrytaren. Upprepa detta mönster för att byta till nästa program.

<

Streamlight TEN-TAP® Programmering

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAX

1-800-220-7007
1-610-631-0712