VÆLG DIT SPROG

Vilkår og Betingelser

Denne hjemmeside ejes, vedligeholdes og drives af STREAMLIGHT INC, et Delaware-selskab med hovedforretningssted på 30 Eagleville Road, Eagleville PA 19403. Enhver besøgende er velkommen til STREAMLIGHT-webstedet; hver besøgende accepterer dog at være bundet af følgende vilkår og betingelser for brug ved adgang til webstedet. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE SÅ BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU FORLADE STRAKS WEBSIDE.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDE

 

1. Begrænsninger for brug af downloadet materiale: Kopiering, download eller anden brug af materiale fundet på STREAMLIGHT-webstedet er forbudt.  Du må ikke (1) distribuere, transmittere eller på anden måde bruge sådant indhold til noget kommercielt formål on- eller offline; (2) ændre, genbruge eller genudsende indholdet; (3) fjerne markeringer på materialerne indeholdt heri, som giver meddelelse om STREAMLIGHTs ophavsret, varemærke, handelsbeklædning, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder; (4) bruge materiale eller indhold på denne hjemmeside til ethvert uautoriseret offentligt formål.

2. Rettigheder til indholdet af denne hjemmeside: Hele indholdet af denne hjemmeside er ophavsretligt beskyttet og ejet af STREAMLIGHT Inc. Og er som sådan beskyttet af ophavsret i det indenlandske USA og i udlandet af indenlandske og udenlandske love og traktater. Andre varer, herunder produktnavne, domænenavne og STREAMLIGHTS-slogans, logoer eller andet, er underlagt almindelig lovgivning eller føderalt registreret varemærkelovgivning. Du erhverver ingen ejerskabsrettigheder til noget indhold på STREAMLIGHT-webstedet ved brug. En besøgende må ikke bruge disse ophavsretligt beskyttede eller varemærkebeskyttede materialer undtagen i overensstemmelse med disse "Vilkår og betingelser." Enhver uautoriseret brug, undtagen i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, kan udgøre en krænkelse og kan gøres gældende ved lov. Visse varer på hjemmesiden kan være ejet og ophavsretligt beskyttet eller varemærkebeskyttet af tredjeparter og bruges af STREAMLIGHT med deres tilladelse. De samme vilkår og betingelser gælder også for disse varer. Du må ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at omdanne varemærker, logoer eller andre ejendomsretlige data (inklusive billeder, tekst, sidelayout eller form) af STREAMLIGHTs uden dets udtrykkelige skriftlige samtykke.

3. Domænenavne og STREAMLIGHTs varemærker: STREAMLIGHT-navnet samt andre varer, der udtrykkeligt er markeret som STREAMLIGHT-varemærker, er beskyttet af almindelig lovgivning og stats- og føderal varemærkelovgivning. Enhver uautoriseret brug af samme, herunder deres brug af enhver ulicenseret tredjepart som et domænenavn eller internetadresse, er strengt forbudt, udgør en krænkelse og kan være genstand for sag ved lov. Du må ikke bruge metatags eller anden "skjult tekst" ved at bruge STREAMLIGHTs navn eller varemærker uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra STREAMLIGHT. Du må ikke bruge noget STREAMLIGHT-logo eller anden proprietær grafik eller varemærke som en del af et link uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

4. Garantioplysninger:DETTE WEBSTED OG DET INDHOLD LEVERES "SOM DET ER" OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMMELSE, INGEN BESTEMMELSER. STREAMLIGHT gør en rimelig indsats for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på sin hjemmeside. Vi giver dog ingen garantier eller erklæringer med hensyn til nøjagtigheden af oplysningerne og påtager os intet ansvar eller ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på dette websted eller for forældede eller unøjagtige oplysninger. STREAMLIGHT garanterer ikke, at dets hjemmeside vil fungere uden afbrydelser eller er fri for virus eller andre materialer, der kan skade din computer. I det videst muligt omfang tilladt af gældende love, VIL STREAMLIGHT og dets medarbejdere, agenter, leverandører og entreprenører IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR krav, gebyrer, krav, skader, ansvar, tab og udgifter AF ENHVER ART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SELVOM STREAMLIGHT ER FÅET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

5. Ikke-ansvar for linkede websteder: Besøgende på STREAMLIGHT-webstedet kan fra tid til anden få tilladelse til at få adgang til links, som ville tillade dem at besøge tredjeparts websteder. Sådanne links leveres kun til vores kunder som en bekvemmelighed. Disse sider er ikke ejet eller kontrolleret af STREAMLIGHT, og STREAMLIGHT påtager sig intet ansvar for deres indhold eller ansvar for deres brug. Hvis du besøger en sådan hjemmeside, gør du det på egen risiko.

6. Ingen opfordring eller tilbud: STREAMLIGHT har designet denne hjemmeside for at give generel information om den og dens produkter. Oplysningerne fundet på STREAMLIGHTs hjemmeside er ikke beregnet til at udgøre et tilbud om at sælge eller en opfordring til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Desuden kan oplysninger om priser og tilgængelighed af ethvert STREAMLIGHT-produkt, som fra tid til anden er angivet på dets hjemmeside, ændres uden varsel og er muligvis ikke tilgængelig alle steder, hvor STREAMLIGHT driver forretning.

7. Udsagn om videresendelse: Alle udsagn indeholdt på denne hjemmeside vedrørende STREAMLIGHTs fremtidige forretningsudsigter er "fremadrettede udsagn" i henhold til den relevante statslige og føderale lovgivning. Der kan ikke gives sikkerhed for, at angivne fremtidige resultater vil blive opnået, og de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra prognoser, estimater og sammenfattende oplysninger på STREAMLIGHT-webstedet.

8. Fortrolighedserklæringer: STREAMLIGHT respekterer din ret til privatliv. Fortroligheden af enhver kommunikation eller materiale, der sendes til STREAMLIGHT, inklusive personlige oplysninger, kan dog ikke garanteres. Vi har udviklet en privatlivspolitik, som giver vores privatlivspraksis. Derudover bekræfter STREAMLIGHT hermed, at det nu er og skal forblive i overensstemmelse med alle relevante statslige og føderale anti-spam regler og bestemmelser. Se venligst privatlivspolitikken for at lære mere om virksomhedens retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

9. Kommunikation med STREAMLIGHT via hjemmesiden: Besøgende på STREAMLIGHT-webstedet opfordres til at indsende kommentarer, så længe indholdet ikke er uanstændigt, ulovligt, truende eller ærekrænkende, og så længe indholdet ikke invaderer privatlivets fred eller krænker en tredjeparts intellektuelle ejendom. Sådanne kommentarer kan omfatte feedback og forslag om vores produkter og tjenester og webstedet. Sådanne indsendelser må ikke indeholde softwarevirus, masseudsendelser eller nogen form for "spam". Ligeledes må man ikke bruge en falsk e-mail-adresse eller udgive sig for at være nogen person eller enhed, som ville vildlede med hensyn til oplysningernes oprindelse. Det er forstået og accepteret af enhver indsendende part, at du giver STREAMLIGHT en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar ret til at reproducere, bruge, ændre, udgive, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere og vise sådant indhold i hele verden i et hvilket som helst medie, og at de angivne oplysninger er nøjagtige; du ejer eller har tilladelse til at indsende samme; og at brug af indholdet ikke vil forårsage skade på nogen person eller enhed. Ydermere er STREAMLIGHT frit for at bruge ideer, koncepter, knowhow, teknikker og forslag, der er indsendt i henhold til disse vilkår og betingelser til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til at skabe og markedsføre produkter og/eller tjenester ved hjælp af sådanne oplysninger.

10. Intellektuel ejendom:

Patentinformation STREAMLIGHT ejer en omfattende ejendom af amerikanske og udenlandske patenter, der gælder for dets produkter, som kan vises på webstedet. Se venligst linket INTELLEKTUEL EJENDOM for en detaljeret beskrivelse af samme.

Oplysninger om ophavsret Denne hjemmeside og dens indhold er den eneste og eksklusive ejendom tilhørende STREAMLIGHT og/eller dets leverandører og er beskyttet af USA's copyright-love og internationale traktatbestemmelser. STREAMLIGHT forbeholder sig alle rettigheder til webstedet og dets indhold, der ikke specifikt er givet i nogen separate skriftlige aftaler eller under disse vilkår og betingelser.

Klager om ophavsret STREAMLIGHT respekterer andres intellektuelle ejendom. Hvis du mener, at Streamlight krænker en ophavsret, der ejes af dig, bedes du indsende meddelelse om dit krav til følgende udpegede agent:

John C. Gregory, Jr.
Generaladvokat
STREAMLIGHT, INC.
Eagleville Road 30
Eagleville PA 19403
610-631-0600, ext. 5868
jgregory@streamlight.com

Varemærkeoplysninger STREAMLIGHT-navnet og andre mærker og/eller produktnavne, der bruges på dette websted, er almindelige lov eller registrerede varemærker tilhørende STREAMLIGHT INC. I USA og/eller andre lande. Andre STREAMLIGHT-mærker, grafik, logoer, sidehoveder, knapikoner eller scripts, der bruges på webstedet, er STREAMLIGHTs servicemærker, varemærker og varemærker og er STREAMLIGHT INC.s eneste og eksklusive ejendom og må ikke bruges på nogen måde, der er sandsynligt forårsage forvirring blandt sine kunder eller nedsætte STREAMLIGHT. En komplet liste over STREAMLIGHTS-varemærker kan ses på linket til INTELLEKTUEL EJENDOM. Varemærker, der ikke ejes af STREAMLIGHT, og som fra tid til anden kan optræde på denne hjemmeside, er deres respektive ejeres ejendom og tilskrives som sådanne.

RealTree® Hårdttræ Grøn High Definition® (HD) og RealTree Hardwoods® Blaze™ er registrerede varemærker tilhørende Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

Buckmasters® er et registreret varemærke tilhørende Buckmasters, Ltd.

11. Gældende lov: Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Commonwealth of Pennsylvania. Lovkonfliktprincipper gælder ikke det modsatte. Hvis en sektion eller klausul i vilkårene og betingelserne anses for uhåndhævelige af en domstol med kompetent jurisdiktion, er resten af vilkårene og betingelserne gældende.

12. Eksportrestriktioner: Ingen software eller andet materiale, der kan downloades fra denne hjemmeside, må downloades eller eksporteres til Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien, Sudan eller noget andet land, hvortil USA har embargo på varer, eller til en statsborger eller bosiddende i ethvert sådant land.

13. Forbehold af rettigheder: Rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet eller på anden måde behandlet under disse vilkår og betingelser, er forbeholdt STREAMLIGHT.

14. Vilkår& Betingelser med forbehold for ændringer: STRAMLIGHT forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Alle brugere er bundet af disse ændringer. Besøgende bør med jævne mellemrum tjekke opdaterede opslag af disse vilkår og betingelser.

15. Ingen juridisk rådgivning: Intet indeholdt, udtrykt eller underforstået på denne hjemmeside er ment som, og skal heller ikke fortolkes eller forstås som, juridisk rådgivning, vejledning eller fortolkning. Ydermere er der ikke etableret et advokat-klient forhold mellem STREAMLIGHT og nogen bruger eller besøgende på denne hjemmeside i kraft af din brug af hjemmesiden eller under nogen omstændigheder. Oplysningerne leveret af STREAMLIGHT på denne hjemmeside er kun til generelle informationsformål. Hvis du har spørgsmål om nogen lov, statut, regulering eller krav, der udtrykkeligt eller implicit henvises til på STREAMLIGHT-webstedet, denne juridiske meddelelse, privatlivspolitikken, linket til intellektuel ejendomsret eller andet, bedes du kontakte en juridisk rådgiver.

STREAMLIGHT-POLITIK VEDRØRENDE OPFINDERINDSTILLINGER

Som angivet i STREAMLIGHTs erklæring om privatlivspolitik, kan STREAMLIGHT ikke garantere fortroligheden af noget materiale, der overføres til det over internettet. Derfor skal alt, der sendes til STREAMLIGHT via dets hjemmeside (f.eks. feedback, produktidéer, marketingidéer, kommentarer, forslag og lignende) betragtes som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Ydermere skal STREAMLIGHT anses for at være autoriseret til at offentliggøre, offentliggøre og udnytte sådanne oplysninger til enhver brug eller til ethvert formål uden nogen forpligtelse over for den part, der foretager indsendelsen, penge eller andet. Når det er sagt, har STREAMLIGHT en specifik procedure til at modtage og behandle eksterne forslag og ideer som angivet nedenfor.

Som en førende producent af lommelygter og relateret udstyr, der bruges i både den offentlige og private sektor af detailkunder, retshåndhævelse, brandmænd, militæret og andre, indsender mange enkeltpersoner ideer til vores overvejelse. Det er ofte vores erfaring, at mange indsendte ideer tidligere er blevet foreslået, patenteret af STREAMLIGHT eller andre, eller måske er under udvikling i STREAMLIGHT. Vi mener, at den amerikanske patentlov giver det bedste middel til retfærdigt og tilstrækkeligt at beskytte ikke kun STREAMLIGHTs interesser vedrørende uopfordret indsendelse af ideer, men også indsenderens interesser. For at undgå forvirring eller misforståelser vil STREAMLIGHT derfor ikke acceptere, gennemgå, vurdere, diskutere eller overveje på nogen som helst måde indsendelse af en idé, for hvilken der ikke er udstedt et ikke-foreløbigt brugs- og/eller designpatent, fraværende udførelsen af aftale, der fraskriver sig enhver tavshedspligt. Et eksempel på en sådan aftale er givet nedenfor. Bemærk venligst, at sådanne indsendelser ikke vil blive vist, kopieret, distribueret til eller givet på nogen måde til STREAMLIGHT-ledelse, ingeniører eller andre medarbejdere. John C. Gregory, Jr., STREAMLIGHTs General Counsel og Intellectual Property Manager, vil kontakte dig skriftligt, hvis STREAMLIGHT vælger at gennemgå din indsendelse og forsyner dig med en aftale vedrørende de vilkår og betingelser, i henhold til hvilke STREAMLIGHT vil acceptere at udføre en sådan yderligere gennemgang. Ingen anden STREAMLIGHT-medarbejder har bemyndigelse til at modtage eller behandle indsendelser af denne art.

Download eksempelaftalen (Adobe Acrobat påkrævet)

DODD-FRANK KONFLIKTFRI MINERALSOVGNING

Den 22. august 2012, US Securities and Exchange Commission (den“ SEC”) udgivet endelige regler vedrørende paragraf 1502(b) i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“ Dodd-Frank”), der kræver, at alle offentlige virksomheder årligt oplyser og rapporterer til SEC, om nogen af deres produkter indeholder mineraler (tin, tantal, wolfram og guld, såkaldt 3TG eller“ konfliktmineraler), der kan stamme fra miner i Den Demokratiske Republik Congo eller en af ni afrikanske nationer, der deler grænse med DRC (den“ DRC-regionen).   Selvom Streamlight ikke er forpligtet til at rapportere direkte til SEC, er mange af dets distributører det.

POLITISK UDSAGN

Streamlight er forpligtet til at indkøbe sine produkter ansvarligt og i overensstemmelse med“ Dodd-Frank” eller enhver anden regulering.  Streamlight har til hensigt at overholde kravene i SEC’ s Conflict Minerals regerer og forventer, at vores leverandører gør det samme.  Streamlight køber ikke direkte rå metalmalme, der kan bruges til fremstilling af vores produkter fra smelteværker eller miner.  Som følge heraf har vi ikke førstehåndskendskab til deres kilde. Streamlight kræver dog, at dets leverandører også overholder kravene.  Streamlight udfører due diligence for at bekræfte, at dets leverandører henter materialer fra socialt ansvarlige leverandører for at sikre overholdelse af Dodd-Frank’ s konflikt om mineralrapporteringsregler.

For at opnå dette vil Streamlight

(i) kræve, at alle dets leverandører gennemfører undersøgelser vedrørende oprindelseslandet for et af de pågældende mineraler;

(ii) Kræve, at alle leverandører accepterer at samarbejde med Streamlight i forbindelse med enhver due diligence, som Streamlight vælger at udføre med hensyn til forespørgsler om oprindelsesland; og

(iii) kræve, at en leverandør, når Streamlight eller en af dets distributører finder det nødvendigt, fremlægger rimeligt bevis for den due diligence udført af leverandøren for at understøtte oprindelseslandets oplysninger, som leverandøren har givet Streamlight.

Denne politik gælder for alle produkter fremstillet af og/eller solgt af Streamlight overalt i verden.

TELEFON

1-800-523-7488
1-610-631-0600

FAX

1-800-220-7007
1-610-631-0712